Informace - doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na území hl. m. Prahy od 18. 6. 2021