Pochod Pohrom-nicích

Sbor dobrovolných hasičů Písnice  Vás zve na 39. hasičský pochod Pohrom-nicích, který se koná v sobotu 8.2.2020.

Start 8:30 - 11:00 od nové hasičské zbrojnice v ulici Hoštická.

Startovné: Děti 10 Kč, Dospělí 20 Kč.

Za SDH Písnice

starosta Milan Černý