Velkoobjemové kontejnery na 1. pololetí 2020

Vážení občané,

zasíláme Vám rozpis přistavování velkoobjemových kontejnerů na území MČ Praha-Libuš na 1. pololetí 2020:

 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPAD Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ

V dubnu až červnu 2020 budou kontejnery přistaveny podle následujícího harmonogramu, první stanovený den nejpozději do 16:00 hodin.

 • od 3. do 5. dubna
  Ke Kašně (u MŠ), Mirotická x Zbudovská, Na Domovině (u MŠ), Zahrádecká x Hvězdonická
 • od 17. do 19. dubna
  K Vrtilce x Na konečné, Ke Kurtům x Na Okruhu, K Lukám (parkoviště), Ohrobecká x Lojovická
 • od 24. do 26. dubna
  Betáňská x Na Musilech, Hoštická x Olšovická, K Novému sídlišti x Na Šejdru, Na Močále x Třebějická
 • od 15. do 17. května
  K Jezírku x Vyšebrodská, K Vrtilce x Putimská, Na Okruhu (u č.p. 389), Chvalšovická x Křesanovská
 • od 22. do 24. května
  Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě), U Bazénu (vedle SOU), V Rohu x V Koutě, U Zahrádkářské kolonie x Přírodní
 • od 29. do 31. května
  Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, Výletní x Zahrádecká, Zbudovská x Předposlední
 • od 5. do 7.  června
  Na Losách x Lužská, Šátalská x K Novému sídlišti, Božejovická x Třebějická

Na každé stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery. Pokud se zaplní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může se stát, že v neděli na místě již žádný kontejner nebude nebo v něm již nebude místo pro uložení vašeho odpadu. Z tohoto důvodu nedoporučujeme odkládat uložení odpadů až na neděli.

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY Z ROZPOČTU MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

Kontejnery na odpad budou přistaveny ve stanovený den vždy po dobu čtyř hodin, a to od 14:00 do 18:00. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

 • 10. března
  K Lukám (parkoviště), K Vrtilce x Na Konečné, Na Okruhu (u č.p. 389), Ohrobecká x Lojovická
 • 31. března
  Betáňská x Na Musilech, Hoštická x Olšovická, K Novému sídlišti x Na šejdru, Na Močále x Třebějická
 • 28. dubna
  Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, V Koutě (u č.p. 986), Zbudovská x Mirotická

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunálního odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad nebo pneumatiky. Uvedené druhy odpadu lze uložit v nejbližších sběrných dvorech hl. m. Prahy v ulici Generála Šišky a v ulici Obrataňská.

Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu Magistrát hl. m. Prahy, kontejnery přistavuje společnost Pražské služby, a. s. Počet velkoobjemových kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován v závislosti na počtu obyvatel a dostupnosti sběrných dvorů.

KONTEJNERY NA BIOODPAD

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy budou přistaveny ve stanovený den po dobu maximálně tří hodin. Pokud se na daném stanovišti zaplní kontejner dříve než za tři hodiny, bude na stanoviště přistaven další kontejner. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

 • 7. března od 9:00 do 12:00
  K Vrtilce x Na Konečné, Na Močále x Třebějická
 • 14. března od 9:00 do 12:00
  Hoštická x Olšovická, Ke Lhoteckému lesu x Lojovická
 • 14. března od 13:00 do 16:00
  Chvalšovická x Křesanovská, Betáňská x Na Musilech
 • 21. března od 9:00 do 12:00
  Na Losách x Javorenská, K Novému sídlišti x Na Šejdru
 • 21. března od 13:00 do 16:00
  Ohrobecká x Lojovická, K Jezírku x Vyšebrodská
 • 28. března od 9:00 do 12:00
  Božejovická x Borotínská, Zahrádecká x Hvězdonická
 • 28. března od 13:00 do 16:00
  Ke Kašně (u MŠ), U Zahrádkářské kolonie x Přírodní

Počet velkoobjemových kontejnerů jednotlivým městským částem přiděluje magistrát v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů a typu převládající zástavby.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš