Sázení nových stromů

Vážení občané,

Letošní vedra byla dlouhá a neúprosná. Bylo v nich těžké si dojít i na nákup, natož produktivně myslet. Většina evropských měst včetně Prahy se potýká s negativními dopady klimatických změn a čelí jim, jak nejlépe umí. I my jsme si této problematiky dobře vědomi a podle toho přijímáme potřebná opatření. V sobotu 10.11.2018 od 10:00 proběhne výsadba 18-ti nových stromů v lokalitě ulic Na Domovině, Mílová a Dobronická. Sázení probíhá ve spolupráci se spolkem Sázíme stromy, z.ú. Věříme, že nové stromy jsou prvním krokem ke zmírnění dopadů klimatických změn v naší městské části.

Odbor životního prostředí a dopravy

MČ Praha-Libuš