Pálení čarodějnic v Libušském lomu

Sbor dobrovolných hasičů Praha-Libuš Vás srdečně zve na tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC V LIBUŠSKÉM LOMU

Začínáme bezplatnou jízdou na ponících od 16:00 do 17:00 dne 30.4.

Zajištěno občerstvení a živá muzika.

Pro děti limo a buřt zdarma.

Ukázka hasičské techniky.

ZAPÁLENÍ HRANICE 30.4. V 19:00