Svatomikulášské oslavy v Sokolovně Libuš 6. 12. 2013