Předání Ceny za inovaci Ministerstva vnitra ČR 18.2.2014