Veřejné projednání výstravba bytového komplexu 15.4.2014