Veřejné projednání výstavba metra trasa D 12.2.2015