Oznámení o výsledku Dotačního programu MČ Praha-Libuš pro rok 2021

Byly zveřejněny výsledky Dotačního programu městské části Praha-Libuš pro rok 2021. 

Úspěšní žadatelé budou postupně písemně vyzýváni ke kontrole veřejnoprávních smluv před jejich uzavřením.

Po ukončení kontroly všech smluv budou žadatelé vyzýváni k jejich podepsání na městské části a následně k jejich převzetí.