Oznámení o výsledku Dotačního programu MČ Praha-Libuš pro rok 2022

Byly zveřejněny výsledky Dotačního programu Městské části pro rok 2022 u žádostí podpořených – schválených Radou městské části Praha-Libuš do 50. 000,- Kč.

O podpoře v částkách vyšších než 50. 000,- Kč Rada městské části Praha-Libuš souhlasila s přidělením a postoupila věc k projednání Zastupitelstvu městské části Praha-Libuš konanému dne 28. června 2022. 

Úspěšní žadatelé budou postupně písemně vyzýváni ke kontrole veřejnoprávních smluv před jejich uzavřením.

Po ukončení kontroly všech smluv budou žadatelé vyzýváni k jejich podepsání na městské části a následně k jejich převzetí. 

Podrobnosti nalezete na úřední desce a v sekci Otevřený úřad, Dotační programy a veřejnoprávní smlouvy.