Dotační program městské části Praha-Libuš pro poskytování programových dotací na rok 2024

Dotační program městské části Praha-Libuš pro poskytování programových dotací na rok 2024

Důležité termíny:

Lhůta pro podání žádosti: 20. 12. 2023 - 20. 1. 2024 do 14 hod

Kontaktní osoba pro konzultace: Milan Lašťovka, e-mail: lastovka@praha-libus.cz, tel.: 244 021 421

 

Podrobnější informace o pravidlech a konzultace k přípravě a realizaci projektu lze získat u pracovníků Odboru správním a školství ÚMČ Praha-Libuš (dále jen OSŠ), (e‑mail spravni@praha-libus.cz adresa: ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664/1, 142 00 Praha 4 – Libuš, telefon, 244 021 420, 421, 422, 423, 734 756 890).

Konzultační středisko poskytuje informace v návštěvních dnech pondělí a středa v době od 8.00 do 11.30 hod. a od 13.00 do 17.00 hod. a to nejpozději do tří pracovních dnů před koncem lhůty pro podání žádostí.