Vyhlášení a prezentace Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2018

MČ Praha-Libuš vyhlásila dotační program pro rok 2018 obsahující opět 4 různé okruhy podporovaných činností. Blíže viz přílohy.

Setkání neziskových organizací, spolků a škol pracujících na území městské části a pro obyvatele městské části na území

k prezentaci Dotačního programu městské části Praha-Libuš na rok 2018

proběhne ve středu 21. února 2018 od 17:00 hod do 18:00 hodin

v zasedací místnosti městské části na adrese Libušská 1, Praha 4 - Libuš.

Kontakt: spravni@praha-libus.cz