Vyhlášení a prezentace Dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2019

MČ Praha-Libuš vyhlásila dotační program pro rok 2019 obsahující opět 4 původní plus jeden nový  okruh podporovaných činností. Blíže viz přílohy.

Dotační program byl zveřejněn dne 31. 1. 2019 na úřední desce MČ Praha-Libuš.

Setkání neziskových organizací, spolků a škol pracujících na území městské části a pro obyvatele městské části na území

k prezentaci Dotačního programu městské části Praha-Libuš na rok 2019

proběhne v pondělí 18. února 2018 od 17:00 hod do 18:00 hodin

v zasedací místnosti městské části na adrese Libušská 1/204, Praha 4 - Libuš.

 

Kontakt: spravni@praha-libus.cz