Oznámení o výsledku Dotačního programu MČ Praha-Libuš pro rok 2019

Byly zveřejněny výsledky Dotačního programu Městské části pro rok 2019. 

Úspěšní žadatelé budou postupně písemně vyzýváni ke kontrole veřejnoprávních smluv před jejich uzavřením.

Po ukončení kontroly všech smluv budou žadatelé vyzýváni k jejich podepsání na městské části a následně k jejich převzetí. 

Podrobnosti nalezete na úřední desce a v sekci Otevřený úřad.