Informace zveřejňované dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Přehled aplikačního a licenčního software MČ Praha-Libuš

 1. spisová služba
 2. program pro zpracování mezd
 3. sbírka zákonů  ASPI
 4. katastr nemovitostí
 5. daně, poplatky, účetnictví
 6. inventarizace majetku
 7. evidence majetku
 8. domovní evidenční správa
 9. správa obecního majetku
 10. evidence obyvatel
 11. MS Ofiice 2010 a 2016