Biopopelnice zdarma

Poskytnutí biopopelnice a zajištění vývozu nově zdarma

Do hnědé popelnice už odkládá své odpady rostlinného původu přes 16 000 pražských domácností. Chcete také? Pokud jste vlastník nemovitosti, vyplňte formulář na: https://bio.praha.eu/formular/.

Členové sdružení vlastníků, bytových družstev apod. se musejí nejdříve dohodnout. Jako běžný nájemník požádejte o objednání biopopelnice vlastníka objektu nebo osoby jednající za vlastníka. Objednávat můžete na: https://bio.praha.eu/formular/. Pokud bude popelnice na bioodpad umístěna na veřejném místě nebo bude využívána šesti a více domácnostmi, musí být opatřena zámkem na víku. Nádobu se zámkem a dvěma klíči dodává vlastníkovi objektu svozová společnost také bezplatně.

Náklady se službou mohou vzniknout v případě, že si objednáte vyšší počet klíčů nebo nadstandardní služby zanášky. Pokud obsah biopopelnice bude znečištěn odpady, které tam nepatří, nebude při pravidelném svozu obsah nádoby vyvezen a vývoz nádoby si na své náklady zajistí vlastník objektu.

Poskytnutí biopopelnice a zajištění pravidelného vývozu je od roku 2022 bezplatné.

Pokud plátce poplatku má k objektu nádobu na bioodpad objednanou z přechozích let, nemusí nic měnit a od letošního roku mu nebude účtován poplatek za nádobu na bioodpad.

Do hnědé nádoby se smí dávat pouze bioodpad rostlinného původu, a to: tráva, listí, plevel, košťály, zbytky ovoce, zeleniny a rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina, zemina z květináčů, drny se zeminou, větvičky, štěpka z větví, neznečištěné piliny, hobliny, seno, sláma a kůra.

Do nádoby je zakázáno odkládat všechny typy sáčků (nesmí se odkládat ani sáčky biologicky rozložitelné), obalové materiály, sklo, živočišné zbytky z kuchyní, mléčné výrobky, tuky, oleje, zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata, peří, chlupy, vlasy, znečištěné piliny, hobliny, podestýlky, kamení.

Aktuální harmonogram svozu bioodpadu je uveden na stránce: https://www.psas.cz/harmonogram-svozu-bioodpadu.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš, zdroj MHMP