Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na bioodpad 1. pololetí 2022

Kontejnery na velkoobjemový odpad pro první pololetí 2022

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPAD Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ

Od března do května 2022 budou kontejnery přistaveny podle následujícího harmonogramu, první stanovený den nejpozději do 16:00 hodin.

od 25. do 27. března                Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě), U zahrádkářské kolonie x Přírodní, Předenická x K Vrtilce, Na Domovině (u MŠ), Na Okruhu (u Klubu Junior)

od 1. do 3. dubna                     Zbudovská x Předposlední, Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, Na Losách x Lužská, Švihovská (u Ekospolu)

od 8. do 10. dubna                   V Zákopech (u první zatáčky), K Vrtilce x Putimská, U Bazénu (vedle střední školy), Božejovická x Třebějická, Na Musilech x U Libušské sokolovny

od 22. do 24. dubna                K Vrtilce x Na Konečné, Ohrobecká x Lojovická, K Jezírku x Vyšebrodská, Výletní x Zahrádecká, K Lukám (parkoviště)

od 29. dubna do 1. května       Mirotická x Zbudovská, Hoštická x Olšovická, Na Okruhu (u č.p. 389), K Novému sídlišti x Na Šejdru, Na Močále x Třebějická

od 6.  do 8. května                   Ke Kašně (u MŠ), Betáňská x Na Musilech, U Bazénu, Hoštická x Putimská

od 13. do 15. května                K Lukám (parkoviště), Chvalšovická x Křesanovská, Zahrádecká x Hvězdonická, Ke Kurtům x Na Okruhu, K Vrtilce x Zátoňská

od 20. do 22. května                K Novému sídlišti x Jirčanská, V Rohu x V Koutě, Mirotická x Zbudovská, Na Domovině (u MŠ), Výletní x Zahrádecká

Na každé stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery. Pokud se zaplní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může se stát, že v neděli na místě již žádný kontejner nebude nebo v něm již nebude místo pro uložení vašeho odpadu. Z tohoto důvodu nedoporučujeme odkládat uložení odpadů až na neděli.

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY Z ROZPOČTU MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

Kontejnery na odpad budou přistaveny ve stanovený den vždy po dobu čtyř hodin, a to od 16:00 do 20:00. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

10. března       Zahrádecká x Hvězdonická, K Vrtilce x Na Konečné, K Novému sídlišti x Na Šejdru

17. března       Ke Kašně (u MŠ), Výletní x Zahrádecká, Na Močále x Třebějická

24. března       Ohrobecká x Lojovická, V Rohu x V Koutě, Mirotická x Zbudovská

31. března       K Lukám (parkoviště), Na Okruhu (u č.p. 389), Chvalšovická x Křesanovská

7. dubna          Na Domovině (u MŠ), Hoštická x Olšovická

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunálního odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad nebo pneumatiky. Uvedené druhy odpadu lze uložit v nejbližších sběrných dvorech hl. m. Prahy v ulici Generála Šišky a v ulici Obrataňská.

Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu Magistrát hl. m. Prahy, kontejnery přistavuje společnost Pražské služby, a. s. Počet velkoobjemových kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován v závislosti na počtu obyvatel a dostupnosti sběrných dvorů.

KONTEJNERY NA BIOODPAD Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy budou přistaveny ve stanovený den po dobu maximálně tří hodin. Pokud se na daném stanovišti zaplní kontejner dříve než za tři hodiny, bude na stanoviště přistaven další kontejner. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

26. března od 9:00 do 12:00            Na Močále x Třebějická, Hoštická x Olšovická

26. března od 13:00 do 16:00             Betáňská x Na Musilech, K Novému sídlišti x Na Šejdru

2. dubna od 9:00 do 12:00                  Ohrobecká x Lojovická, Zahrádecká x Hvězdonická

2. dubna od 13:00 do 16:00                Ke Kašně (u MŠ)

Počet velkoobjemových kontejnerů jednotlivým městským částem přiděluje magistrát v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů a typu převládající zástavby.

KONTEJNERY NA BIOODPAD Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu MČ Praha-Libuš budou přistaveny ve stanovený den od 9:00 do 15:00. Na daném stanovišti budou přistaveny dva kontejnery v uvedený termín.

9. dubna          K Vrtilce x Na Konečné, K Jezírku x Vyšebrodská, Předenická x K Vrtilce

23. dubna        Na Losách x Lužská, U Zahrádkářské kolonie x Přírodní, Hoštická x Putimská

30. dubna        Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě), Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, Chvalšovická x Křesanovská

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš