Nádoby na jedlý olej

Na naší městské části byly v průběhu října umístěno dalších sedm nádob na použitý tuk a olej. Celkově už na deseti stanovištích tříděného odpadu naleznete tuto speciální nádobu.

Nádoby slouží k umísťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku a to pouze v použitých PET lahvích nebo jiném plastovém obalu. Použitý olej se nesmí do kontejnerů odkládat ve skleněných či plechových obalech, ani v igelitových taškách a pytlíkách. Do nádob v žádném případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla! Sklo, igelitové pytlíky, plechové obaly stejně jako minerální oleje znemožňují zpracování. V případě nedodržování kázně při sběru by musel být sběr zrušen a nádoby odvezeny.

Seznam stanovišť, kde naleznete nádoby na olej:

  • Roh ulic Mirotická x Zbudovská
  • K Jezírku 142/3
  • V Koutě
  • Parkoviště K Lukám
  • Šátalská 716/15
  • Výletní 728/13
  • Na Okruhu
  • Hoštická
  • Švihovská 546
  • Ulice K Vrtilce (u parčíku)