„Podpora multikulturního soužití celé občanské společnosti na území MČ Praha-Libuš v roce 2013“