Jednotka sboru dobrovolných hasičů Libuš

Typ smlouvy: 
Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Jednotky sboru dobrovolných hasičů městské části Praha-Libuš pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Libuš
Číslo smlouvy: 
2020056037
Platnost od: 
Pondělí, Duben 27, 2020