Ing. Jaroslav Brtáň

Typ smlouvy: 
Smlouva o veřejnosprávní kontrole hospodaření příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem
Číslo smlouvy: 
2020066053