KPM Křížem Krážem, z.s.

Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 
2020066079
Platnost od: 
Úterý, Červen 16, 2020
Dotační program: 
ne