Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group