Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na dodávky s názvem "Dodávky prvků pražského mobiliáře - uliční vybavení"