Jednotka sboru dobrovolných hasičů Libuš

Typ smlouvy: 
Dodatek č.4 ke zřizovací listině Jednotky sboru dobrovolných hasičů městké části Praha-Libuš pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Libuš
Číslo smlouvy: 
2021050054
Dotační program: 
ne