Základní škola s rozšířenou výukou jazyků

Typ smlouvy: 
Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
Číslo smlouvy: 
2021050055
Dotační program: 
ne