Ŕímskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru