Česká pošta s.p.

Typ smlouvy: 
Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 2005115139 ze dne 29. 11. 2005
Číslo smlouvy: 
2014084079
Kategorie smlouvy: 
Příloha: 
Platnost od: 
Pátek, Červenec 25, 2014