Ing. Regina Netolická

Typ smlouvy: 
Dodatek č. 1 Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 
2016104140
Kategorie smlouvy: 
Příloha: 
Platnost od: 
Středa, Říjen 19, 2016