Mateřská škola Lojovická

Typ smlouvy: 
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace \mateřská škola Lojovická
Číslo smlouvy: 
2015044027
Kategorie smlouvy: 
Příloha: 
Platnost od: 
Středa, Březen 25, 2015