Přažská energetika, a.s.

Typ smlouvy: 
Dodatek ke Smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny
Číslo smlouvy: 
2011084076
Kategorie smlouvy: 
Příloha: 
Platnost od: 
Úterý, Říjen 4, 2011