Úřad práce ČR - krajská pobočka v Praze

Typ smlouvy: 
Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
Číslo smlouvy: 
2013044028
Kategorie smlouvy: 
Příloha: 
Platnost od: 
Pondělí, Duben 15, 2013