Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ Meteorologická