T-Mobile Czech Republic, a.s.

Typ smlouvy: 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 
2018034026
Platnost od: 
Pondělí, Duben 23, 2018