Rezidence Měcholupy, s.r.o.

Typ smlouvy: 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 
2018024016
Platnost od: 
Středa, Květen 2, 2018