T-mobile Czech republic, a.s.

Typ smlouvy: 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 
2018034027
Platnost od: 
Pondělí, Červen 25, 2018