KPM Křížem Krážem, z.s.

Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Číslo smlouvy: 
2018046057
Platnost od: 
Středa, Červen 13, 2018