T-mobile Czech republic, a.s.

Typ smlouvy: 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
Číslo smlouvy: 
2018066133
Platnost od: 
Pátek, Červenec 20, 2018