Protebe, z.s.

Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Číslo smlouvy: 
2018046078
Platnost od: 
Pátek, Červen 15, 2018