Central Group, a.s.

Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Číslo smlouvy: 
2018014088
Platnost od: 
Čtvrtek, Květen 24, 2018