Ing. arch. Břetislav Heczko

Typ smlouvy: 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 
2018054102
Platnost od: 
Pátek, Srpen 10, 2018