Vendulka Pilná

Typ smlouvy: 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 
2017084122
Platnost od: 
Pátek, Prosinec 7, 2018