Jaroslav Zavadil, DiS.

Typ smlouvy: 
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 
2018064140
Platnost od: 
Pondělí, Leden 7, 2019