Přažská vodohospodářská společnost, a.s.

Typ smlouvy: 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 
2019014007
Platnost od: 
Pátek, Leden 25, 2019