V Koutě, s.r.o.

Typ smlouvy: 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 
2019034027
Platnost od: 
Úterý, Březen 19, 2019