POCTA

Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 
2019066088
Platnost od: 
Pondělí, Červen 10, 2019