Spojené hlavy, z.s.

Typ smlouvy: 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Číslo smlouvy: 
2019074123
Platnost od: 
Pondělí, Červen 17, 2019