Davídek Petr, Davídek Vladislav, Jirsáková Jiřina

Typ smlouvy: 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Číslo smlouvy: 
2019074132
Platnost od: 
Pondělí, Květen 27, 2019