PREdistribuce, a.s.

Typ smlouvy: 
smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Číslo smlouvy: 
2019074140
Platnost od: 
Úterý, Červenec 30, 2019